Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Kalendář akcí 4/IV 2004

Plán akcí – 4. čtvrtletí roku 2004

ŘÍJEN 2004

7.10.
(čtvrtek)
Kulatý stůl - Vyhlášení přírodního parku Vranovské lesy
Začátek v 14,00 h. Místo konání: Dům ochránců přírody, Panská 9, Brno
Kulatý stůl pořádaný k návrhu vyhlášení PP Vranovské lesy za účasti zástupců státní správy, samosprávy, nevládních organizací a občanů.
Informace: Alena Rokosová • tel.: 542 422 753
16.10.
(sobota)
Výjezdní sněm ČSOP Regionálního sdružení v Brně
Začátek v 10,00 h. Místo konání: Centrum ekologické výchovy Pálava v Mikulově
Výjezdní sněm ČSOP Regionálního sdružení v Brně spojený se setkáním zástupců ZO ČSOP Jihomoravského kraje v rámci Regionálního centra ČSOP
Informace: Alena Rokosová • tel.: 542 422 753
17.10.
(neděle)
Studánky v lesích ŠLP Křtiny
Sraz účastníků v 9h na zastávce autobusu MHD č.43 Královo Pole-nádraží. Odjezd v 9:11 do Útěchova. Po žluté značce půjdeme směrem na Adamov k Mufloní studánce. Po žluté a modré značce budeme pokračovat k studánce pod Ronovem a dále kolem Babického nádraží a údolím potoka pod Babicemi k Řícmanickému arboretu a studánce Prosbě lesa. Od ní sejdeme do Řícmanic (občerstvení) a na závěr nezapomeneme na výtečnou studánku PRO SILVA u Bílovic. Návrat vlakem v 14:51 do Brna. Délka trasy 15 km.
Vede RNDr. Olga Skácelová - MZM hydrobiologická laboratoř a Rudolf Pecháček - studánková poradna RS ČSOP • Informace: Rudolf Pecháček • mobil 607 271 346
23.10.
(sobota)
Vyhlášení nejkrásnějšího stromu Wilsonova lesa
Začátek v 10,00 h. Místo konání: Wilsonův les v Brně
Akce Koalice za záchranu Wilsonova lesa, úklid lesa spojený s anketou o nejkrásnější strom
Informace: Alena Rokosová • tel.: 542 422 753

PROSINEC 2004

3.12.
(pátek)
Setkání s příznivci Jana Šmardy
Začátek v 16,00 h. Místo konání: Agentura ochrany přírody a krajiny, Lidická 25/27, Brno
Předvánoční setkání příznivců a přátel významného brněnského botanika a ochranáře docenta Jana Šmardy, jehož jménem nazvalo ČSOP RS v Brně cenu, kterou každoročně oceňuje konkretní projekty v ochraně přírody a krajiny, přispívající k zachování přírodních hodnot.
Informace: Alena Rokosová • tel.: 542 422 753

Kalendář akcí – aktuální přehled

Rok 2003 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2004 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí • 4. čtvrtletí

Rok 2005 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2006 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2007 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Těšíme se na setkání s Vámi.
Aktuální informace o našich akcích sledujte na www.veronica.cz a www.csopbrno.cz.