Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Kalendář akcí 4/IV 2005

Plán akcí – 4. čtvrtletí roku 2005

ŘÍJEN 2005

6.10.
(čtvrtek)
přednáška "Lesy a přírodní parky Brněnska"
Přednáška doc. Antonína Bučka z cyklu Tvorba územního plánu 2010-2020.
Zasedací místnost Domu ochránců přírody, Panská 9, v 17 h.
13.10.
(čtvrtek)
přednáška "Ochrana nočního prostředí"
Přednáška RNDr. Jana Hollana z cyklu Tvorba územního plánu 2010-2020.
Zasedací místnost Domu ochránců přírody, Panská 9, v 17 h.
16.10.
(neděle)
Studánky v okolí Křtinského údolí
Sraz účastníků v 10 h. před nádražím Adamov-zastávka (odjezd Brno hl.n. 9,34 h.). Údolím Křtinského potoka po modré turistické značce dojdeme k prameni Ferda naproti Františkovy Huti a dále k vývěrům u Eviny jeskyně a Býčí skály. Po žluté turistické značce přes Josefov a dále neznačenou cestou přijdeme ke studánce Pod jasanem. Od ní budeme pokračovat kolem pramenů (U srnce, U kalicha) po známé lesnické cestě zpět do Adamova. Celková délka trasy je 13 km. Vezměte s sebou jídlo na cestu. Návrat vlakem z Adamova v odpoledních hodinách.
Vedou R. Pecháček (studánková poradna RS ČSOP) a O. Skácelová (MZM).
19.10.
(středa)
přednáška "Náhradní výsadby, oceňování dřevin, vyhodnocování bezpečnostního stavu dřevin"
Přednáška Ing. Jindřicha Šmitáka z cyklu cyklu Problematika kácení dřevin v Brně.
Zasedací místnost Domu ochránců přírody, Panská 9, v 17 h.
20.10.
(čtvrtek)
vyhlášení ankety "Nejkrásnější strom Brna roku 2005"
Akce proběhne od 15 h u oceněného stromu, místo konání se stanoví 10.října.
Bude oznámeno v médiích.
27.10.
(čtvrtek)
přednáška "Vodní toky jako součást urbanistické struktury"
Přednáška Ing. Václava Čermáka z cyklu Tvorba územního plánu 2010-2020.
Zasedací místnost Domu ochránců přírody, Panská 9, v 17 h.

LISTOPAD 2005

3.11.
(čtvrtek)
přednáška "Probírky, zdravotní řezy dřevin"
Přednáška Ing. Oldřicha Bednáře z cyklu Problematika kácení dřevin v Brně.
Zasedací místnost Domu ochránců přírody, Panská 9, v 17 h.
10.11.
(čtvrtek)
přednáška a beseda "Cyklostezky"
Přednáška Ing. Jiřího Jedličky z cyklu tvorba územního plánu 2010-2020.
Zasedací místnost Domu ochránců přírody, Panská 9, v 17 h.
24.11.
(čtvrtek)
přednáška "Památné stromy v Brně"
Přednáška Bc. Moniky Navrátilové z cyklu Problematika kácení dřevin v Brně.
Zasedací místnost Domu ochránců přírody, Panská 9, v 17 h.

PROSINEC 2005

14.12.
(středa)
"Průběh tvorby ÚP včetně posuzování SEA"
Přednáška RNDr. Miroslava Rokose z cyklu Tvorba územního plánu 2010-2020.
Zasedací místnost Domu ochránců přírody, Panská 9, v 17 h.

Kalendář akcí – aktuální přehled

Rok 2003 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2004 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2005 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí • 4. čtvrtletí

Rok 2006 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2007 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Těšíme se na setkání s Vámi na našich akcích!
Aktuální informace o našich akcích sledujte na www.veronica.cz a www.csopbrno.cz.