Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Kalendář akcí 2/IV 2006

Plán akcí – 2. čtvrtletí roku 2006

DUBEN 2006

22.4.
(sobota)
Vycházka na Pouzdřanskou step
Tradiční dubnová vycházka na Pouzdřanskou step, konaná u příležitosti Dne Země.
Sraz v 9:00 na vlakovém nádraží v Pouzdřanech (trať Brno-Břeclav, odjezd vlaku z Brna v 8:22 z hlavního nádraží, příjezd do Pouzdřan je v 8:56).
Vede Ing. Antonín Buček a RNDr. Karel Hudec
22.4.
(sobota)
Sněm ČSOP RS v Brně a Krajské shromáždění zástupců ZO ČSOP z jižní Moravy   N e z a p o m e ň t e !
Program je možné spojit s tradiční vycházkou na Pouzdřanskou step.
Pozvánku a program možno získat zde ve formátu DOC nebo zde ve formátu PDF.

KVĚTEN 2006

14.5.
(neděle)
STUDÁNKY V PŘÍRODNÍM PARKU ŘÍČKY
Sraz účastníků v 9:30 na autobusové zastávce Úzká u hlavního nádraží. Odjezd v 9:45 do Pozořic. Trasa vede z "Pozořic-Jezer" kolem studánek "Srnčí" a "Žalmanovy" k nově vybudované Pařezové studánce u chaty Jelenice. Dále cestou do Hostěnic navštívíme ještě málo známou studánku "V Srdci". Návrat je předpokládán autobusem z Hostěnic-kasáren ve 13:57, popř. 14:48 z Hostěnic, kde je i možnost občerstvení. Celková délka trasy je 11km.
Vede Rudolf Pecháček - studánková poradna RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová - MZM hydrobiologická laboratoř

ČERVEN 2006

4.6.
(neděle)
PRAMENY NA JIHU BRNA
Sraz účastníků v 8:45 na autobusové zastávce Úzká u hlavního nádraží. Odjezd v 8:51 linkou č.49 na Faměrovo náměstí kde navštívíme vrt Floriánek. Exkurze dále pokračuje po břehu Svitavy k Černovickému hájku a vrtům "U dálnice" a Balbínově prameni. Podél potoka a Holáseckých jezer dojdeme k soutoku Svitavy a Svratky a nákupnímu středisku Olympia, kde je možné občerstvení. Dále po cyklistické stezce Brno-Vídeň můžeme pokračovat do Rebešovic k rybníku a nedaleké studánce. Návrat autobusem č.63 z Rebešovic je předpokládán ve 14:07. Délka trasy je 11km.
Vede Rudolf Pecháček - studánková poradna RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová - MZM hydrobiologická laboratoř

Kalendář akcí – aktuální přehled

Rok 2003 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2004 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2005 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2006 1. čtvrtletí • 2. čtvrtletí • 3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2007 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Těšíme se na setkání s Vámi.
Aktuální informace o našich akcích sledujte na www.veronica.cz a www.csopbrno.cz.