Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Kalendář akcí 4/IV 2006

Plán akcí – 4. čtvrtletí roku 2006

ŘÍJEN 2006

8.10.
(neděle)
STUDÁNKY U VINIČNÍCH ŠUMIC
Sraz účastníků v 8:05 na autobusové zastávce Úzká u hlavního nádraží. Odjezd v 8:15 autobusem IDS do Viničních Šumic (příjezd 8:54). Přes Vítovice přijdeme na červenou turistickou značku do Vítovického žlebu kde navštívíme studánky "Ševčíkovu", "U Hladkého kamene" a "U Dudka". Po vrstevnicové cestě se budeme vracet kolem studánek "Žalmanovy" a "Srnčí" do Pozořic-Jezer. Návrat je v 15:12 autobusem do Brna (příjezd 15:40). Celková délka trasy je 12km. Jídlo s sebou.
Vede Rudolf Pecháček - studánková poradna RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová - MZM hydrobiologická laboratoř
22.10.
(neděle)
STUDÁNKY U OLOMUČAN
Sraz účastníků v 10:00 před nádražím Adamov-zastávka (odj. Brno hl. nádraží v 9:32). Po zelené značce dojdeme ke studánce pod N.Hradem a dále kolem N.Hradu k pomníčku a jezírku studánky "U Tetřeva". Pokračovat budeme k málo známé studánce Olomučanské a od ní kolem Máchova památníku k dobře skryté studánce "Pod Hradskou". Po lesní silnici nakonec navštívíme nově upravenou studánku "U Kalicha" přejmenovanou na "Bažantí". Po žluté značce dojdeme do Adamova odkud je předpokládaný návrat vlakem v 15:40 popř. v 16:40. Celková délka trasy je 12km. Jídlo s sebou.
Vede Rudolf Pecháček - studánková poradna RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová - MZM hydrobiologická laboratoř

Kalendář akcí – aktuální přehled

Rok 2003 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2004 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2005 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2006 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí • 4. čtvrtletí

Rok 2007 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Těšíme se na setkání s Vámi.
Aktuální informace o našich akcích sledujte na www.veronica.cz a www.csopbrno.cz.