Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Kalendář akcí 2/IV 2007

Plán akcí – 2. čtvrtletí roku 2007

DUBEN 2007

1.4.
(neděle)
STUDÁNKY U KŘTINSKÉHO POTOKA
Sraz účastníků v 9:30 před nádražím Adamov-zastávka (odj. Brno hl.nádraží v 9.02, Blansko 9:30). Pro zájemce o delší cestu je možnost z Králova Pole-nádraží autobusem č.43 (odj.v 826) dojet do Útěchova a po modré značce 3km z kopce do Adamova dojít.
Trasa exkurze vede kolem nově upravené Bažantí studánky (dříve U Kalicha) k dobře ukryté studánce "Pod Hradskou" vybudované v r.1940. Od ní budeme pokračovat po vrstevnicové cestě kolem pramene "Pod Jasanem"s klasickým"pomníčkem" a k nové Kančí studánce z roku 2004, která je pojata už moderněji. Porovnáme také vydatnosti pramenů po letošní zimě. Dále sejdeme k vývěru Křtinského potoka u Býčí skály a podél potoka se budeme vracet do Adamova. Nezapomeneme se podívat ani na vývěr u Jáchymky-Eviny jeskyně a na pramen Ferdu u huťe Františka v Josefově.
Délka trasy z Adamova do Adamova je 13km a plánovaný návrat je přibližně ve 14.hodin. Vlaky jezdí v pravidelném hodinovém intervalu.
Vede Rudolf Pecháček ze studánkové poradny RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová z Moravského zemského muzea - hydrobiologické laboratoře.

KVĚTEN 2007

27.5.
(neděle)
PRAMENY OKOLO KOHOUTOVIC
Sraz účastníků v 9h na zastávce Dunajská ve St. Lískovci. Odjezd v 9:10h autobusem č.69 do Bosonoh. Z konečné půjdeme podél Lískoveckého potoka k jeho prameni pod ulicí Jámy. Od pramene budeme pokračovat po žluté turistické značce směrem na Kohoutovice. Nemineme známý dub Troják na rozcestí tří cest a po zelené značce kolem ohrady s divokými prasaty dojdeme k pomníku ruského letce u rybníčka a nepojmenované studánky. Ta je ale bez vody. Dále po zelené značce dojdeme do Kohoutovic k vývěru vody u hřiště pod Kohoutovickou Babou a ke studánce Blažence. Od Blaženky sejdeme do Pisárek k poslední studánce Čertíku. Celková délka trasy je 13km.
Vede Rudolf Pecháček ze studánkové poradny RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová z Moravského zemského muzea - hydrobiologické laboratoře.

ČERVEN 2007

10.6.
(neděle)
STUDÁNKY U HOSTĚNIC
Sraz účastníků v 910h na Staré Osadě u zastávky autobusů směr Ochoz. Autobus jede od Židenického nádraží, ale na vlak od Kr.Pole nečeká! Ze Staré Osady je odjezd v 918h. Pojedeme do zastávky "pod Hádkem" (100,101+1zóna). Příjezd 941h. Údolím Říčky půjdeme ke studánce "Pod Hádkem-v Pekle" a ke studánce "V Srdci". Dále přes část Hostěnic kolem Hostěnického propadání a Ochozské jeskyně k vývěrům Říčky. Nedaleko je nově upravená Kaprálova studánka. Od studánky dojdeme do Ochozu k vrtu s dobrou, i když mírně železitou vodou a autobusem do Brna. Předpokládaný návrat ve 14.hod. Délka trasy 13km.
Vede Rudolf Pecháček ze studánkové poradny RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová z Moravského zemského muzea - hydrobiologické laboratoře.

Kalendář akcí – aktuální přehled

Rok 2003 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2004 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2005 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2006 1. čtvrtletí2. čtvrtletí3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Rok 2007 1. čtvrtletí • 2. čtvrtletí • 3. čtvrtletí4. čtvrtletí

Těšíme se na setkání s Vámi.
Aktuální informace o našich akcích sledujte na www.veronica.cz a www.csopbrno.cz.