Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Strom roku 2005 – nominace

 Strom roku - Stromy, stromořadí a aleje nominované v roce 2005


Kiliánova vrba v Bosonohách (brněnský Super-strom)

Lokalita: Brno - Bosonohy, Pražská 21

Druh stromu: vrba bílá (Salix alba L.)
Kategorie: solitérní strom
Stáří stromu: 130 let

Rozměry stromu:
Obvod kmene v 1,3 m: 815 cm = průměru kmene v 1,3 m: 260 cm
Měření v roce 2002: 790 cm - za 3 roky zvětšila obvod o 25 cm!!!
Výška stromu: 25 m, výška koruny: 18 m
Tvar a poloměr koruny: oválná, r = 10 m

Ekologická hodnota:
136.146,- Kč (bez přirážek a k průměru kmene 2 m, cenová tabulka nepočítá s většími průměry)

Popis lokality:
Strom roste na soukromém pozemku 30 m za domem Pražská 21, majitele dr. Kiliána, 50 m vlevo od silnice od Brna. Pozemek je neoplocený a je součástí zahrady přiléhající k domu. Od centra Brna je vzdálen vzdušnou čarou 5,5 km. Pražská ulice je stará výpadovka z Brna na Prahu a vrba je zdálky viditelná jak při příjezdu z Bohunic, tak ze souběžné dálnice D1, vzdálené od stromu asi 0,5 km, jako dominantní strom v této části obce. Roste v původní přirozené nivě potoka Leskavy, kterou v minulosti tvořily podmáčené louky, dnes z větší části odvodněné a přeměněné na soukromé zahrady.

Popis stromu:
Vzhledem ke skutečnosti, že vrba je krátkověká dřevina, jedná se o velmi starý, mimořádně vyvinutý, zdravý a neuvěřitelně vitální strom což je zřejmě dáno prostředím v němž roste - louka v nivě potoka s nízko položenou hladinou spodní vody. Strom má souměrnou korunu oválného tvaru, mohutný kmen se ve 2 m rozdvojuje ve dvě kosterní větve, každá o průměru 1,5 m. Vlastní koruna začíná ve výšce 7 m. Vrba je naprosto zdravá, bez jakýchkoliv příznaků napadení dřevokaznými houbami, s perspektivou dalších mnoha desetiletí růstu. Roste sice v zahradě obklopena ovocnými stromy, kterým však nijak vážně nekonkuruje. V roce 2001 byla odborně ošetřena a konzervována, přehoustlá koruna byla prořezána a odstraněny veškeré suché větve. Po 4 letech po realizaci ošetření není zásah vůbec patrný, koruna je opět stejně hustá.

Důvod návrhu:
Opomíjený strom snad z důvodu, že jde "pouze o vrbu", o to však je cennější, že v tomto perfektním stavu již přesahuje stáří 100 let, což je u tohoto druhu neobvyklé. Veřejnost se mohla se stromem seznámit v knize Památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která vyšla v roce 2003 v edici Navštivte…, kde je vrba uvedena pod č. 218. Tato vrba není na pohled vůbec žádná "stařenka", jak se o vrbách traduje, ale nádherný, vitální a životaschopný strom. Současně naplňuje hned několik Nej… - je nejmohutnější vrbou nejen v Brně a na Moravě, ale v celé ČR a dokonce ve střední Evropě, neboť údaje o dosud popisované největší vrbě v Polsku udávají obvod kmene více jak o půl metru menší!! Svým mimořádným obvodem kmene je nejmohutnějším brněnským stromem a patří mezi 5 vzrůstově největších stromů Brna (s památnými platany). I přes tyto významné skutečnosti nebyla dosud vyhlášena za památnou i přes moje četné intervence na ÚMČ Brno - Bosonohy, kde se podařilo zatím dosáhnout pouze zafinancování jejího odborného ošetření. Vrba má ideální prostředí i podmínky k dalšímu růstu a vývoji a její majitelé, rodina Kiliánova, si jí náležitě považují a patřičně ji opečovávají. Vyhlášení stromem roku by přispělo k jejímu vyhlášení za památný strom, což rozhodně zasluhuje.

Navrhovatel:
Ing. Jindřich Šmiták, Česká 32, 602 00 Brno, e-mail: smitak@seznam.cz, tel: 608 304 836

Kiliánova vrba v Bosonohách
detail kmene


Vrba bílá, Salix alba L., Brno - Bosonohy, Pražská 21
Kiliánova vrba v Bosonohách
pohled ze strany od dálnice


Vrba bílá, Salix alba L., Brno - Bosonohy, Pražská 21
Kiliánova vrba v Bosonohách
pohled od silnice Pražská


Vrba bílá, Salix alba L., Brno - Bosonohy, Pražská 21

Zpět na přehled kandidátů na brněnský Strom roku 2005


Výsledky ankety brněnský Strom roku (2005)
  Průběh a výsledky ročníku 2005.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2005)
  Brněnský Strom roku 2005 byl vybírán ze 14 kandidátů.
Vyhlášení ankety brněnský Strom roku (2005)
  Zapojte se do ankety brněnský Strom roku 2005.
Popis trasy procházky po význačných brněnských stromech, stromořadích a alejích (2002)
  Od bystrcké lípy, přes Strom roku 2001, po lipovou alej na Vodově ulici.
Vyhlášení a výsledky ankety brněnský Strom roku (2002)
  Průběh a výsledky ročníku 2002.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2001)
  V roce 2001 nominováno pět význačných stromů, jedno stromořadí a tři aleje.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2001)
  Průběh a výsledky ročníku 2001.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2000)
  Průběh a výsledky ročníku 2000.