Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Strom roku 2005 – nominace

 Strom roku - Stromy, stromořadí a aleje nominované v roce 2005


Javor na Horově ul. v Žabovřeskách

Lokalita: Brno - Žabovřesky, Horova 28 b

Druh stromu: javor mléč, Acer platanoides L.
Kategorie: solitérní strom
Stáří stromu: odhadem 100-120 let

Rozměry stromu:
Obvod kmene v 1,3 m: 340 cm = průměru kmene v 1,3 m: 108 cm
Výška stromu: 18 m, výška koruny: 16 m
Tvar a poloměr koruny: kulovitá, r = 10 m

Ekologická hodnota:
727.127,- Kč (bez přirážek)

Popis lokality:
Strom stojí v oploceném areálu Policie ČR, Horova 28 b v Žabovřeskách po levé straně chodníku spojujícího Horovu ul. s ulicí Luční kolem Úřadu městské části Brno-Žabovřesky. Pozemek, na němž se strom nachází, je zatravněn a je dvorním traktem přízemních budov PČR a v současné době je využívám jako parkoviště aut. Kmen stromu je vzdálen asi 20 m od obytného domu Luční 68.

Popis stromu:
Mimořádně vyvinutý jedinec javoru mléče souměrného vzrůstu s hustou, souměrnou korunou kulovitého tvaru tvořenou šesti mohutnými kosterními větvemi. Ve spodní části koruny jsou patrny tři zacelené řezné plochy po odstraněných slabších větvích. Kmen vysoký 2 m je podélně rozbrázděn. Strom je zdravý s dobrou perspektivou dalšího vývoje a růstu.

Důvod návrhu:
Navržený javor je největším stromem tohoto druhu na území Brna a patrně také největším mléčem na Moravě. V Čechách existují pouze dva větší stromy tohoto druhu (oba vyhlášeny za památné), ve Vlachově Březí na Prachaticku a v Horce u Kutné Hory. Všechny ostatní známé javory, které jsou rozměrově větší i starší patří k druhům javor klen, babyka a javor cukrový. Jako součást brněnské veřejné zeleně je opomíjen, neboť není zapsán v registračních listech významných stromů města Brna na AOPK. Je to dáno jeho nenápadnou polohou mezi domy obytné i veřejné zástavby v lokalitě, kudy procházejí pouze obyvatelé dvou panelových domů Luční ulice, širší veřejnost tedy o něm neví. Již koncem 90. let jsem se o něm zmiňoval na odboru ŽP ÚMČ Žabovřesky, že je to strom s parametry památného stromu, zatím však není vyhlášen a rozhodně si to zasluhuje. V Brně není vyhlášen žádný strom tohoto druhu, navíc tak nádherný. I přes existenci sousedních budov není strom stísněn, jeho mimořádně široká koruna má dostatek prostoru i světla, bez konkurence okolních dřevin, netrpí exhalacemi jako javory v uličních stromořadích a lokalita není ohrožena žádnou další projektovanou výstavbou. Jako dlouhověká dřevina má velmi dobrou perspektivu bez problémů přežít 21. století.

Navrhovatel:
Ing. Jindřich Šmiták, Česká 32, 602 00 Brno, e-mail: smitak@seznam.cz, tel: 608 304 836

Javor na Horově ul. v Žabovřeskách
celkový pohled


Javor mléč, Acer platanoides L., Žabovřesky, Horova 28 b
Javor na Horově ul. v Žabovřeskách
detail kmene


Javor mléč, Acer platanoides L., Žabovřesky, Horova 28 b

Zpět na přehled kandidátů na brněnský Strom roku 2005


Výsledky ankety brněnský Strom roku (2005)
  Průběh a výsledky ročníku 2005.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2005)
  Brněnský Strom roku 2005 byl vybírán ze 14 kandidátů.
Vyhlášení ankety brněnský Strom roku (2005)
  Zapojte se do ankety brněnský Strom roku 2005.
Popis trasy procházky po význačných brněnských stromech, stromořadích a alejích (2002)
  Od bystrcké lípy, přes Strom roku 2001, po lipovou alej na Vodově ulici.
Vyhlášení a výsledky ankety brněnský Strom roku (2002)
  Průběh a výsledky ročníku 2002.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2001)
  V roce 2001 nominováno pět význačných stromů, jedno stromořadí a tři aleje.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2001)
  Průběh a výsledky ročníku 2001.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2000)
  Průběh a výsledky ročníku 2000.