Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Strom roku 2005 – nominace

 Strom roku - Stromy, stromořadí a aleje nominované v roce 2005


Jírovec na Špilberku

Lokalita: Brno, třetí nádvoří NKP Špilberk

Druh stromu: jírovec maďal /"kaštan"/, Aesculus hippocastanea
Kategorie: solitérní strom
Stáří stromu: přibližné stáří 70 roků

Rozměry stromu:
Obvod kmene v 1,3 m: 100/120 cm ~ průměr 45 cm
Výška stromu: 10 m

Popis stromu/lokality, důvod návrhu (1):

Strom se nachází na 3.nádvoří hradu Špilberk.

V roce 2000 byl jeho osud zpečetěn odborným posudkem Ing. Jaroslava Kolaříkaz Rosic. Ten doporučoval jeho odstranění. Protože přes tento ortel strom nadějně zamízil, postavili se za něj pracovníci Muzea města Brna, kteří si uvědomili jeho přínos v areálu hradu, potažmo i na jeho letní scéně. Nezklamal a rozdává již dalších 5 let kyslík, stín i zázemí jak návštěvníkům NKP Špilberk, tak i hostům brněnského kulturního léta.

Není možná adept na cenu krásy, ale přirostl všem citlivým muzejníkům k srdci. Přestože mu není věnována žádná péče, přežil v tomto roce i druhý pokus o odstranění. Ironií osudu tentýž odborný odhadce, který v roce 2000 napsal, že "strom není schopen kompenzovat svůj stav" , jej za 5 let uznal životaschopným. Zvítězil náš kaštánek nad nepřízní osudu, zvítězil v srdcích mnoha lidí a pokud nezvítězí ve vaší tak dobré soutěži, kéž je mu alespoň udělena cena "STROM HRDINA"

S pozdravem a přáním zdaru ve Vaší tak záslužné práci

Blanka Kacelleová

Popis stromu/lokality, důvod návrhu (2):

Krása stromu nespočívá v jeho velikosti, vzezření či obvodu kmene. Jeho příběh je zakletý v síle. Tento strom je strom hrdina. Na třetím nádvoří Špilberku stojí sám a sám, obsypán kamením, ani zeleň tu není. Přežil již dvě přestavby, klíněnku i plány na sanaci. Bohužel v tomto období je jeho koruna, jinak velmi pěkná, již poznamenána onou nepřítelkyní jírovců, nejen maďalů. Bez jírovce si třetí nádvoří neumím představit. Jen strohé stavby, nic víc, příliš suché. Při představeních, kdy mží a poprchává, se lidé sbíhají schovat pod jeho korunu, (i když teď se to nezdá), v parnu letních polední spěchají do jeho stínů. Škoda, že stromy neumí mluvit! Jaké příběhy, plné bolestí a starostí, bychom asi slyšeli?

Opakuji - jeho krása spočívá v jeho síle, kterou vzdoruje okolnostem, které mu připravuje člověk.

Věra Jelínková

Navrhovatel (1):
Blanka Kacelleová, Pšeník 7, 639 00 Brno

Navrhovatel (2):
Věra Jelínková, e-mail: vjelinkova@stred.brno.cz, tel. 602 183 385

Jírovec na Špilberku
celkový pohled (1)


Jírovec maďal, Aesculus hippocastanea, Brno, třetí nádvoří NKP Špilberk
Jírovec na Špilberku
celkový pohled (2)


Jírovec maďal, Aesculus hippocastanea, Brno, třetí nádvoří NKP Špilberk
Jírovec na Špilberku
detail kmene


Jírovec maďal, Aesculus hippocastanea, Brno, třetí nádvoří NKP Špilberk
Jírovec na Špilberku
celkový pohled (3)


Jírovec maďal, Aesculus hippocastanea, Brno, třetí nádvoří NKP Špilberk
Jírovec na Špilberku
celkový pohled (3), detail


Jírovec maďal, Aesculus hippocastanea, Brno, třetí nádvoří NKP Špilberk
Jírovec na Špilberku
fotografie hradního nádvoří na www.spilberk.cz, foto (c) Karel Šabata


Jírovec maďal, Aesculus hippocastanea, Brno, třetí nádvoří NKP Špilberk

Zpět na přehled kandidátů na brněnský Strom roku 2005


Výsledky ankety brněnský Strom roku (2005)
  Průběh a výsledky ročníku 2005.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2005)
  Brněnský Strom roku 2005 byl vybírán ze 14 kandidátů.
Vyhlášení ankety brněnský Strom roku (2005)
  Zapojte se do ankety brněnský Strom roku 2005.
Popis trasy procházky po význačných brněnských stromech, stromořadích a alejích (2002)
  Od bystrcké lípy, přes Strom roku 2001, po lipovou alej na Vodově ulici.
Vyhlášení a výsledky ankety brněnský Strom roku (2002)
  Průběh a výsledky ročníku 2002.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2001)
  V roce 2001 nominováno pět význačných stromů, jedno stromořadí a tři aleje.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2001)
  Průběh a výsledky ročníku 2001.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2000)
  Průběh a výsledky ročníku 2000.