Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Strom roku 2005 – nominace

 Strom roku - Stromy, stromořadí a aleje nominované v roce 2005


Lipové stromořadí na ulici Vodova

Lokalita: Brno, ulice Vodova

Druh stromu: lípa srdčitá, Tilia cordata Mill.
Kategorie: stromořadí

Popis stromu/lokality:

Lipové stromořadí na ulici Vodova je pravděpodobně nejdelším souvislým stromořadím v Brně. Na ulici dlouhé téměř půl kilometru roste přes 150 lip, jejichž koruny se nad vozovkou spojily v zelené podloubí. Potemnělý prostor pod korunami stromů tohoto mimořádně dlouhého a velmi krásného stromořadí dodává ulici atmosféru intimního a trochu uzavřeného, jakoby bezpečnějšího světa. Chybějící stromy v aleji jsou doplňovány mladými výsadbami, aby tato zelená oáza uprostřed města zůstala zachována i pro budoucí generace.

Navrhovatel:
Veřejná zeleň města Brna, p. o.

Lipové stromořadí na ulici Vodova
celkový pohled


Lípa srdčitá, Tilia cordata Mill., Brno, ulice Vodova

Zpět na přehled kandidátů na brněnský Strom roku 2005


Výsledky ankety brněnský Strom roku (2005)
  Průběh a výsledky ročníku 2005.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2005)
  Brněnský Strom roku 2005 byl vybírán ze 14 kandidátů.
Vyhlášení ankety brněnský Strom roku (2005)
  Zapojte se do ankety brněnský Strom roku 2005.
Popis trasy procházky po význačných brněnských stromech, stromořadích a alejích (2002)
  Od bystrcké lípy, přes Strom roku 2001, po lipovou alej na Vodově ulici.
Vyhlášení a výsledky ankety brněnský Strom roku (2002)
  Průběh a výsledky ročníku 2002.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2001)
  V roce 2001 nominováno pět význačných stromů, jedno stromořadí a tři aleje.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2001)
  Průběh a výsledky ročníku 2001.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2000)
  Průběh a výsledky ročníku 2000.