Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Strom roku 2005 – vyhlášení

 Strom roku

Nejkrásnější strom Brna roku 2005 je znám!

    Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení v Brně letos navázalo na úspěch ankety brněnský Strom roku 2000, 2001 a 2002 a vyhlásilo anketu i pro tento rok, aby brněnská veřejnost mohla i tímto způsoben projevit svůj vztah ke svému okolí, které je součástí jejich každodenních radostí i starostí. Stromy jsou našimi partnery a mnozí z nám si tuto skutečnost intenzivně uvědomují a chtějí pro ně něco udělat.

    Proto patří velké poděkování všem, kteří do ankety přispěli svými návrhy, našli si čas je zpracovat mnohdy do velmi odborně i kvalitně výtvarně provedených nominací. Z jiných návrhů je zase cítit silné citové pouto, či dlouholeté soužití a zájem.

    Rada ČSOP Regionálního sdružení v Brně vybírala ze 14 navržených stromů, do užšího kola se dostaly tři z nich:

      vrba bílá v Bosonohách
      buk červený před Veterinární a farmaceutickou univerzitou
      desetikmenný buk v Lužánkách


Z těchto kandidátů byl nakonec zaslouženě vybrán brněnský Strom roku 2005

Vrba bílá (Salix alba L.)

v místě známa také jako Kiliánova vrbarostoucí za domem na ulici Pražská 21 v Brně-Bosonohách, obvod kmene 815 cm - tj. průměr 2,6 m, výška 25 m, stáří stromu 130 let, pozemek soukromého majitele. Navrhl Ing. Jindřich Šmiták.
Jedná se patrně o nejmohutnější vrbu ve střední Evropě! Současně je to co do obvodu kmene i nejmohutnější brněnský strom!


Slavnostní vyhlášení ankety Nejkrásnější strom Brna roku 2005 proběhne

20. října 2005 v 15,00 h u oceněného stromu    Spojení autobusem do Bosonoh, vystoupit na první zastávce na okraji Bosonoh. Strom je vzdálen 100 m od zastávky po levé straně a je dobře viditelný ze silnice.

    Anketa i vyhlášení byly podpořeny sponzory Český Telecom, a. s. a ADAM zahradnická a.s.
ČSOP Regionální sdružení v Brně na anketě spolupracuje s Veřejnou zelení města Brna, p. o.

Český Telecom, a. s.     ADAM zahradnická, a. s.   Veřejná zeleň města Brna, p. o.    Součástí slavnostního vyhlášení je výstava Strom roku 2000-2004, výstava fotografií navržených stromů a výstava Aleje v Brně. Připravena je i soutěž pro děti o věcné ceny.


Nominované stromy si také můžete prohlednout na našich www.csopbrno.cz/stromroku/

Tisková zpráva "Nejkrásnější strom Brna roku 2005 je znám!" ke stažení ve formátu rtf (9,81 kB, 1 str.) a pdf (78,5 kB, 1 str.).Výsledky ankety brněnský Strom roku (2005)
  Průběh a výsledky ročníku 2005.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2005)
  Brněnský Strom roku 2005 byl vybírán ze 14 kandidátů.
Vyhlášení ankety brněnský Strom roku (2005)
  Zapojte se do ankety brněnský Strom roku 2005.
Popis trasy procházky po význačných brněnských stromech, stromořadích a alejích (2002)
  Od bystrcké lípy, přes Strom roku 2001, po lipovou alej na Vodově ulici.
Vyhlášení a výsledky ankety brněnský Strom roku (2002)
  Průběh a výsledky ročníku 2002.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2001)
  V roce 2001 nominováno pět význačných stromů, jedno stromořadí a tři aleje.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2001)
  Průběh a výsledky ročníku 2001.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2000)
  Průběh a výsledky ročníku 2000.