Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Strom roku 2000

 Strom roku

Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku

1. Zpráva o výsledcích ocenění STROM ROKU 2000
RS ČSOP vyhlásilo na začátku června ocenění STROM ROKU 2000. Uzávěrka návrhů byla 30. září a hodnotící porota se sešla 18. října. Porotu tvořili doc. Hudec – biolog, doc. Oslzlý, Ing. Šimek – sochař, Ing. Úradníček z MZLU, Ing. Novák – náměstek ministra kultury, Petr Baran – fotograf, PhDr. Foretová – IMCE Brno.
Do ankety o nejkrásnější brněnský STROM ROKU 2000 se zapojilo kolem 90 jednotlivců, 3 instituce (FN u sv. Anny, Veřejná zeleň města Brna a Kociánka – ústav sociální péče o tělesně postiženou mládež), 2 skupiny lidí (Klub důchodců Bystrc a skupina obyvatel Králova Pole).
Navrženo bylo celkem 55 stromů, 5 stromořadí, jeden park (Anthropos) a jedna předzahrádka (před VŠV). Z výsledků tedy vyplynulo, že někteří hlasující navíc navrhovali i skupiny stromů, což je jistě námět na příští ročník ankety – tedy že budou minimálně 2 kategorie: strom a skupina stromů. Nominovaná stromořadí mimo soutěž si zaslouží být jmenována:
1. lipová alej na Vodově
2. platanová alej v areálu VUT na Antonínské
3. stromořadí 8 topolů vlašských na Štěpánské
4. stromořadí vrb na břehu Svratky směrem k Jundrovu
5. všechny břehové porosty na březích Svratky

Nejoblíbenějšími brněnskými stromy jsou jednoznačně lípy a platany – bylo navrženo 9 různých lip a 8 platanů. Následovaly buky zastoupeny 5 jedinci (třikrát červenolistými), 4 topoly, třikrát se v návrzích vyskytly duby, smrky a borovice. Ostatní byly zastoupeny jedním či dvěma návrhy. Celkem se objevilo 19 rodů stromů.
Nejexotičtějším z přihlášených stromů je cizokrajný jehličnan metasekvoja chinensis, naopak typicky nejvíce domácím druhem je třešeň ve dvorku na Štěpánské ulici.
Nejkurióznějšími stromy jsou 2 nominované šeříky tvaru stromu (navíc s neuvěřitelně pokroucenými kmeny) či vrba téměř ležící na hladině řeky.
Nejstarší je bystrcká historická lípa (kolem 400 let), nejmladší je jinan dvoulaločný nedávno vysazený na Biskupské ulici.

2. Výsledky hodnocení poroty – Strom roku 2000:
Některé stromy, zvláště zástupci lip a platanů dostaly větší počet hlasů. Pro první ročník soutěže bez jakýchkoli kategorií se porota přiklonila k těmto nejčastějším návrhům, takže spolu nakonec soupeřily stromy dva: 
• asi nejmajestátnější brněnský strom – platan v areálu nemocnice u sv. Anny, 
• nejstarší brněnský strom – bystrcká lípa
Ta nakonec těsnou většinou získala titul STROM ROKU 2000. Historie této lípy je velmi stará, odhaduje se na věk okolo čtyř staletí. Roste v centru staré Bystrce před restaurací "U Šťávů".

Kromě tohoto ocenění se porota usnesla ještě na dvou cenách:
STROM HRDINA je titul, který má být poctou stromu, jenž vydržel nápory civilizace v našem městě. Pro letošní rok byl zvolen platan na ul. Benešově u stanice tramvají č. 2, 4, 7, 9. Tento nádherný strom obehnaný silnicemi byl třetím nejčastěji navrhovaným stromem. 
IN MEMORIAM je třetí kategorií a letos poctila strom, jehož pokácení na jaře citelně zasáhlo mnohé obyvatele Brna. Je jím platan, který rostl u Červeného kostela osamocen a zároveň v sepětí s dalšími 2 platany z druhé strany kostela a 10 javory. Byl to nejkrásnější strom celé skupiny. 
Všechny stromy dostanou písemné ocenění, poděkování za účast a budou zařazeny i do příštího ročníku. Všechny navrhované stromy budou nějakým dohodnutým způsobem zveřejněny.
Tato velice úspěšná anketa ukázala jedno – lidem opravdu není jejich okolí zprostředkovaně přes vazbu na stromy lhostejné. Lidé si stromů váží, cení, mají k nim mnohdy velice hluboký vztah, milují je jako bytosti.


Výsledky ankety brněnský Strom roku (2005)
  Průběh a výsledky ročníku 2005.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2005)
  Brněnský Strom roku 2005 byl vybírán ze 14 kandidátů.
Vyhlášení ankety brněnský Strom roku (2005)
  Zapojte se do ankety brněnský Strom roku 2005.
Popis trasy procházky po význačných brněnských stromech, stromořadích a alejích (2002)
  Od bystrcké lípy, přes Strom roku 2001, po lipovou alej na Vodově ulici.
Vyhlášení a výsledky ankety brněnský Strom roku (2002)
  Průběh a výsledky ročníku 2002.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2001)
  V roce 2001 nominováno pět význačných stromů, jedno stromořadí a tři aleje.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2001)
  Průběh a výsledky ročníku 2001.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2000)
  Průběh a výsledky ročníku 2000.