Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Strom roku 2001

 Strom roku

Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku

1. Zpráva o výsledcích ankety STROM A STROMOŘADÍ ROKU 2001
II. ročník ankety se vydařil podobně jako ten loňský. Své návrhy nám poslalo 33 jednotlivců, stejně jako loni i dvě instituce - Veřejná zeleň města Brna a Fakultní nemocnice u Sv. Anny. Letošní rok zareagoval i odbor životního prostředí úřadu městské části Bosonohy. Jako jediný kompetentní úřad zaslal svůj návrh jak na strom, tak na stromořadí.
Celkem bylo navrženo více než 33 stromů a více než 11 stromořadí. Neurčitý počet stromů vychází z toho, že letos byly navrženy 4 stromy, které ovšem jako jeden strom působí jenom opticky – ve skutečnosti jsou to jakási "stromová sousoší" složená ze dvou a v jednom případě (červenolistý buk v parku Lužánky) i z deseti jednotlivých stromů. Letos se neprojevila žádná výrazná dominance v navržených stromech, nad loňskými favority – lípami a platany – překvapivě zvítězily ne příliš typické městské stromy – vrby (4 návrhy). 
Lípy se však nedaly zahanbit v kategorii stromořadí, kde byly navrženy 3x. Přesný počet stromořadí také neznáme, protože v návrzích se objevil blíže nespecifikovaný tip na aleje na Ústředním hřbitově.
V 9 případech se opakovaly návrhy na stromy navržené i loni, nejčastěji na platan u sv. Anny. Letos získal ještě o dva hlasy více než loni, tentokrát byl navržen celkem 7x a stal se tak stromem se suverénně nejvyšším počtem hlasů. Návrhy na stejná stromořadí se zopakovaly 2x.
Objevily se 2 (-3) návrhy na STROM HRDINU – na akát na zastávce Hlinky, borovici při vchodu do botanické zahrady a nepřímo i na dub při vchodu do parku na Moravském nám. (od sv. Tomáše). Všechny stromy byly na hrdiny navrženy ze stejného důvodu jako loňský platan na Benešově ulici – až neuvěřitelně čelí dopravní frekvenci a vůbec tomu všemu rušnu, co se kolem nich děje. 
Letos se neobjevil žádný návrh IN MEMORIAM. 
Byly navrženy 2 stromy mimo Brno.

2. Výsledky hodnocení poroty 19. 9. 2001
Porota (ve složení Petr Baran, Ing. Bučková, doc. Hudec, Ing. arch. Kocourková a Jan Šimek) rozhodla o těchto 5 kandidátech, kteří vstoupí do „veřejného hlasování“:
• platan javorolistý v areálu nemocnice u sv. Anny
• jinan dvoulaločný v klášterní zahradě na Mendlově náměstí
• dub letní v parku na Moravském náměstí (blíže k ul. Lidické)
• jasan úzkolistý na Moravském náměstí (travnatá plocha před Janáčkovým divadlem – naproti zastávce tramvají 3, 5, 11)
• smrk ztepilý pod svahem za posledním domem Ramešovy ul. v Králově Poli

Dále porota vybrala 3 oboustranné aleje a 1 stromořadí:
• lipová alej na ul. Vodova v Králově Poli
• lipová alej na Bosonožském náměstí v Bosonohách
• platanová alej v areálu VUT na ul. Smetanova
• stromořadí jerlínů japonských na ul. Bašty

Letos porota jednohlasně zvolila Alej hrdinů – jírovců na Hlinkách, která už léta čelí pravidelnému zasolování a náporům klíněnky.


Výsledky ankety brněnský Strom roku (2005)
  Průběh a výsledky ročníku 2005.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2005)
  Brněnský Strom roku 2005 byl vybírán ze 14 kandidátů.
Vyhlášení ankety brněnský Strom roku (2005)
  Zapojte se do ankety brněnský Strom roku 2005.
Popis trasy procházky po význačných brněnských stromech, stromořadích a alejích (2002)
  Od bystrcké lípy, přes Strom roku 2001, po lipovou alej na Vodově ulici.
Vyhlášení a výsledky ankety brněnský Strom roku (2002)
  Průběh a výsledky ročníku 2002.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2001)
  V roce 2001 nominováno pět význačných stromů, jedno stromořadí a tři aleje.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2001)
  Průběh a výsledky ročníku 2001.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2000)
  Průběh a výsledky ročníku 2000.