Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Strom roku – nominace 2001

 Strom roku

Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí v r. 2001


Strom roku 2001. Areál FN „U sv. Anny“ v Brně.


Strom roku 2001Platan javorolistý v areálu Fakultní nemocnice „U sv. Anny“.
Je považován za křížence platanu východního z Balkánu a platanu západního z Ameriky.
Navrhovaný platan je loňským i letošním nejčastěji navrhovaným stromem, loni měl však podobně silného soupeře ve vítězné lípě. Ta nakonec zvítězila. Platan stejně jako loni navrhuje Fakultní nemocnice u sv. Anny a mnoho dalších jednotlivců, kterým učaroval. A není se co divit. Tento velikán má 34 metrů výšky, obvod kmene ve výšce 1,3 m má 520 cm. V roce 1979 byl vyhlášen památným stromem.
FN u sv. Anny odhaduje jeho stáří na 130 let. Údajně byl v 60.letech v nemocnici nalezený obraz, na němž je vypodobněn císař sedící na lavičce u čerstvě zasazeného platanu. Obraz se později ztratil, podle slov pana Harašty, dlouholetého zahradníka nemocnice. Jméno císaře a tím pádem i přesné stáří stromu se tak tedy bohužel nedozvíme.
Ať je však strom starý jakkoli, již desítky poskytuje nemocným nejen příjemný stín v teplých slunečných dnech, ale bezesporu i úlevu od jejich trápení.

Jinan dvoulaločný v klášterní zahradě na Mendlově náměstí.
Tento strom je původem z Číny a Japonska, kde je váženým chrámovým stromem budhistů. Původ této dvoudomé dřeviny sahá až do prvohor.
Navrhovaný jinan má výšku 27 m, obvod kmene 410 cm. Jeho stáří se také jen odhaduje – snad by mohl pamatovat J.G. Mendela, který v ústavu žil a pracoval v 19. století. Rovněž se honosí titulem památný strom.
Podle Ing. Nováka, náměstka ministra kultury, je to nejkrásnější exemplář v republice. Podle ostatních, kteří tento strom navrhovali, patří naprosto neodmyslitelně k tváři Mendlova náměstí, zvláště na podzim, když se jeho typické listy rozzáří žlutou barvou jako jedna velká lucerna.

Dub letní v parku na Moravském náměstí – památný strom, náležitě skrytý zrakům méně pozorných, avšak při vstupu do parku z Lidické ulice jej po levé straně nelze přehlédnout.

Jasan úzkolistý na Moravském náměstí – neodmyslitelná brněnská dominanta na frekventované křižovatce tramvají – tento druh jasanu má úzké lístky připomínající vrbu.

Smrk ztepilý na konci Ramešovy ulice v Králově Poli.
Podle odborných posudků nejkrásnější exemplář tohoto druhu v Brně, nejmladší památný strom v Brně.

Lipová alej na Vodově – pravděpodobně nejdelší souvislé stromořadí lip v Brně (133 lip), neodolatelné svou zádumčivou atmosférou vysokých spojených korun.

Lipová alej na Bosonožském náměstí – složená ze 34 stromů, vyhlášených v roce 1999 za památné, zachovává charakteristický vzhled návsi starých Bosonoh.

Platanová alej v areálu VUT na Smetanově ulici – naprostý unikát, v Brně ojedinělá. Při vstupu do této aleje se musíte hodně zaklonit, abyste nádherným velikánům viděli na špičky korun a kdo jste byl v nějaké jižanské zemi, rázem se tam přenesete.

Stromořadí jerlínů japonských na ulici Bašty – neodmyslitelná součást Brna, zelená hradba nad ulicí Nádražní, zajímavá však i uvnitř. Jeden strom této zajímavé japonské dřeviny (podobné akátu) má v dolní části kmene "velkou bouli", další si zase vytvořil ještě větší bouli svými kořeny v chodníku.


Výsledky ankety brněnský Strom roku (2005)
  Průběh a výsledky ročníku 2005.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2005)
  Brněnský Strom roku 2005 byl vybírán ze 14 kandidátů.
Vyhlášení ankety brněnský Strom roku (2005)
  Zapojte se do ankety brněnský Strom roku 2005.
Popis trasy procházky po význačných brněnských stromech, stromořadích a alejích (2002)
  Od bystrcké lípy, přes Strom roku 2001, po lipovou alej na Vodově ulici.
Vyhlášení a výsledky ankety brněnský Strom roku (2002)
  Průběh a výsledky ročníku 2002.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2001)
  V roce 2001 nominováno pět význačných stromů, jedno stromořadí a tři aleje.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2001)
  Průběh a výsledky ročníku 2001.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2000)
  Průběh a výsledky ročníku 2000.