Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Strom roku – vycházka

 Strom roku

Popis trasy vycházky po význačných brněnských stromech a alejích
Bystrc – lípa (Strom roku 2002) roste před restaurací U Šťávů na začátku ulice Výhon. Pokud tento patrně nejstarší strom Brna ještě neznáte, určitě stojí za Vaši pozornost.
Tramvají č. 1 se přesunete na Mendlovo nám (projíždíte jírovcovou alejí na Hlinkách, loni jmenována alejí hrdinů, léta odolává zimnímu zasolování a klíněnce).
Mendlovo nám. – jinan dvoulaločný, jehož větve se sklánějí nad zdí klášterní zahrady, v podzimním zlatém lesku jeho listů. Dostanete se k němu brankou (naproti níž je také pěkný platan), bude po vaší pravé ruce, bohužel se nedá dojít až úplně k němu, ale stojíte-li pod ním zvenčí na chodníku, pocítíte jeho zvláštní atmosféru stejně tak dobře.
Od stromu přejdete přes silnici na protější dlážděný chodník, který vás směrem doleva dovede k přechodu přes tramvajové koleje a po pár metrech doprava již před sebou uvidíte boční vchod do FN u sv. Anny. Vejdete do areálu a půjdete stále rovně po hlavní cestě – za chvíli už uvidíte rýsovat se špičku Stromu roku 2001, vysokého platanu. Na chvíle strávené pod ním určitě jen tak nezapomenete ...


Strom roku 2001. Areál FN „U sv. Anny“ v Brně.


Od platanu odbočíte doprava a vyjdete ven východem na ulici Hybešovu. Dáte se doleva, přejdete krátký přechod a půjdete po příčném chodníčku na ulici Vodní směrem k Petrovu. Projdete kolem lázní na Nových sadech, přejdete přes přechod a téměř naproti začínají schody na ochoz pod Petrovem – hradby. Vyjdete schody nahoru a dáte se doprava – dojdete na začátek ulice Bašty, kde se nachází minulý rok nominovaná alej jerlínů japonských a naproti ní nová informační tabule Veřejné zeleně města Brna.
Po stejné cestě se vrátíte, minete místo, kterým jste nahoru přišli a budete pokračovat nahoru, podél zdi, nad kterou již uvidíte sklánět se platan. Až dojdete cestou nahoru na vyhlídkové místo, po vaší pravé ruce již platan uvidíte – je to k němu asi 50 m. Tento platan není rozhodně tak vzrostlý a majestátný jako ten u sv. Anny, ale je takový, jak mu dovolily životní podmínky vyrůst. Je také památným stromem, ale cedulka u něj momentálně chybí. 
Od platanu se vrátíte, projdete kolem kolonády a než sejdete po schodech na Husovu ulici, můžete se kousek vpravo podívat na nově vysazený jinan (Biskupská ul.). Po Husově ulici budete pokračovat dál, až vás po levé straně navede do parku pod Špilberkem. V něm je k vidění spousta krásných, starých a zajímavých stromů a pěkné jírovcové aleje. Nejkratší cesta na naše další stanoviště ale vede po úbočí parku – budete míjet dvě mladé vysazené lípy – po pravé ruce v únoru t.r. vysazenou lípu Evropy a po levé straně lípu vysazenou roku 1993.
Sejdete před hotelem Internacional a dáte se doleva kolem Besedního domu. Vejdete-li na nádvoří, uvidíte další pěkný platan, také katalpu a jírovec
Budete pokračovat dál, zahnete doprava a projdete kolem JAMU. U bazénku stojí krásná lípa, která přežila velkou rekonstrukci bazénu i celkovou úpravu plochy.
Od JAMU se dáte zase doprava a po Joštově ul. dojdete na kraj parku na Moravském náměstí. Za povšimnutí stojí mohutný dub. Budete pokračovat po chodníku podél parku a uvidíte na protější straně před divadlem mohutný jasan úzkolistý, u něhož jsou umístěny hodiny.
Posledním bodem tohoto "trojúhelníku" na Moravském nám. je druhý dub, památný, který je v travnatém cípu mezi obvodovou a příčnou cestou parkem blízko zastávky tramvaje č. 1.
A potom již dojdete pěšky (nebo jednu zastávku tramvají) do parku Lužánky. Ještě před vstupem do parku stojí za povšimnutí topol v chodníku naproti tramvajové zastávce. A rozhodně nebudete litovat, zajdete-li si pár kroků doleva na ul. Smetanovu a uvidíte Stromořadí roku 2001platanovou alej v areálu VUT. Nemusí vás mrzet, že se nedostanete dovnitř, protože je velmi vysoká a monumentální i za zdí, která stromům v jejich měřítku "sahá sotva po kotníky".
V Lužánkách na louce pod Centrem volného času si můžete do jednoho stromu dokonce vejít – jedná se o červenolistý raritní buk, který Vás jistě překvapí tím, že není jedním stromem, ale deseti stromy dohromady. Jako druhou raritu můžete vidět u cesty od ul. Pionýrské k dětskému hřišti jilm habrolistý, nádherný exemplář stromu, který odolal zákeřné grafióze jilmů. 
Navštivte také nejmladší památný strom na území města Brna, nádherný smrk na Ramešově ulici v Králově Poli, kvůli jehož záchraně před nesmyslným skácením bylo dokonce založeno občanské sdružení.
Projděte si Vodovu ulici od Dobrovského po Skácelovu. Zažijete neopakovatelný dojem při průchodu letitou celistvou lipovou alejí, na území města Brna zcela ojedinělou. Tato alej byla do poslední chvíle horkým kandidátem na titul Stromořadí roku 2001.

Letáček (popis trasy) je ke stažení zde (letak.jpg – 153 kB)
Mapka je ke stažení zde (mapka.jpg – 420 kB)


Výsledky ankety brněnský Strom roku (2005)
  Průběh a výsledky ročníku 2005.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2005)
  Brněnský Strom roku 2005 byl vybírán ze 14 kandidátů.
Vyhlášení ankety brněnský Strom roku (2005)
  Zapojte se do ankety brněnský Strom roku 2005.
Popis trasy procházky po význačných brněnských stromech, stromořadích a alejích (2002)
  Od bystrcké lípy, přes Strom roku 2001, po lipovou alej na Vodově ulici.
Vyhlášení a výsledky ankety brněnský Strom roku (2002)
  Průběh a výsledky ročníku 2002.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2001)
  V roce 2001 nominováno pět význačných stromů, jedno stromořadí a tři aleje.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2001)
  Průběh a výsledky ročníku 2001.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2000)
  Průběh a výsledky ročníku 2000.