Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Činnost našich ZO


Prázdniny na Jelenici

OD 1.8. DO 7.8. 2005 POŘÁDÁ ČSOP POZOŘICE

POBYT NA EKOSTŘEDISKU JELENICE

ZDARMA

TURISTICKÉ POZNÁVACÍ VÝLETY
OKOLNÍ STUDÁNKY
ŽALMANOVA NAUČNÁ STEZKA
LESNÍ SLAVÍN - ŽALMANŮV KÁMEN - DOUGLASKY
HRAD VILDENBERK A JEHO MINULOST
HRADNÍ BOUDA A ŽALMANOVA STUDÁNKA
 
PŘESPÁNÍ, HOUBAŘENÍ, BRIGÁDA
PŘÍPRAVA OTOPU
ÚPRAVA OKOLÍ CHATY
SEČENÍ MOKŘADNÍ LOUKY
ÚPRAVA STUDÁNEK
ŠKOLA VAŘENÍ A JÍDLO V PŘÍRODĚ

     

REKREACE
KOUPÁNÍ VE 3 RYBNÍCÍCH
VEČERNÍ BESEDA A NOČNÍ HRY U TÁBORÁKU
SKAUTSKÉ LOVENÍ "BOBŘÍKŮ"
KOLEČKOVÉ BRUSLE HOSTĚNICE - JELENICE - KALEČNÍK
MÍČOVÉ HRY NA LOUCE
POZOROVÁNÍ ZVĚŘE A ŽIVOTA V PŘÍRODĚ
 
ODMĚNY
ČESTNÉ ZAPSÁNÍ DO KNIHY JELENICE
UPOMÍNKOVÝ DAR ZA 24 HODIN POBYTU NA CHATĚ
FOTOGRAFIE NA PAMÁTKU
VÝSTŘEL Z LOVECKÉ PUŠKY
ODLITEK STOPY LESNÍ ZVĚŘE
 

     

Kontakty:

Zdeněk Kohout  •  tel: 544 226 066

Aleš Tinka  •  mobil: 607 766 484  •  ak.tinka@email.cz

 

Stránka k tisku:

jelenice05.doc 304 kB, 1 s.  •  jelenice05.pdf 172 kB, 1 s.