Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

O organizaci

 Vznik:
Regionální sdružení v Brně vzniklo v roce 1991 na základě Smlouvy o sdružení základních organizací Českého svazu ochránců přírody. Je organizační jednotkou občanského sdružení Český svaz ochránců přírody s právní subjektivitou.

Členské organizace:

54/01 Rosnička Zeleného 50, 616 00 Brno 549 248 261
54/15 Narcis Myslivecká 14, 620 00 Brno 545 220 740
54/44 Veronica Panská 9, 602 00 Brno 542 422 750
54/45 Pozemkový spolek Hády Panská 9, 602 00 Brno 542 422 753
54/48 Jestřábník Ondrouškova 3, 635 00 Brno jestrabnik@jestrabnik.cz
55/03 Brno Gajdošova 80, 615 00 Brno 548 212 175
55/04 Brno Údolní 47, 602 00 Brno 542 213 757
55/07 Pozořice Pozořice 332, 664 07 Pozořice 544 226 066
55/09 Újezd u Brna Sv. Jana 35, 664 53 Újezd u Brna 544 224 234
58/07 Ždánice PP-7, 696 32 Ždánice j.chvila@tiscali.cz
65/08 Střední Podyjí Božice č.p. 415, 671 64 Božice csop.str.pod@centrum.cz

         Činnost našich základních organizací

Organizační struktura RS ČSOP v Brně

  Nejvyšším orgánem RS ČSOP v Brně je sněm základních organizací (Sněm), který se koná zpravidla 2x ročně. Výkonným orgánem RS ČSOP v Brně je Rada volená sněmem. Rada má 9 členů, schází zpravidla jednou měsíčně a koordinuje činnost a hospodaření RS ČSOP v Brně mezi sněmy. V čele Rady je předseda, který je volen Sněmem a je statutárním zástupcem organizace. Kompetence jednotlivých orgánů a činovníků určuje organizační řád, schválený Sněmem.

Předseda RS ČSOP v Brně:

  Mgr. Václav Izák, tel. 543 216 483 ,
e-mail: vaclav.izak@rezekvitek.cz

Členové Rady RS ČSOP v Brně:

  Ing. Antonín Buček, CSc.,
e-mail: bucek@mendelu.cz
Ing. Ivan Mojžíš,
e-mail: vinicnesumice@iol.cz
  Mgr. Václav Izák,
e-mail: vaclav.izak@rezekvitek.cz
RNDr. Pavel Trnka, CSc.,
e-mail: trnka@mendelu.cz
  RNDr. Mojmír Vlašín,
e-mail: mojmir.vlasin@veronica.cz
Ing. Věra Pospíšilíková,
e-mail: vera.pospisilikova@veronica.cz
  RNDr. Yvonna Gaillyová,
e-mail: yvonna.gailly@veronica.cz
Jiří Vašíček,
e-mail: mvranek@iol.cz