Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Činnost našich ZO

POZOŘICKÉ LESY BUDOU MÍT "LESNÍ SLAVÍN"

Zdeněk Kohout, ČSOP Pozořice

Obcím východně od Brna, ležícím na jižním úpatí Drahanské vrchoviny sloužil odpradávna blízký les k obživě i odpočinku. Až do poloviny minulého století patřily tyto krásné lesy lichtenštejnskému panství a hlavní správa lesních statků byla na zámku v Pozořicích, kde se v roce 1926 stal jejich ředitelem Josef Žalman (1884-1647), myslivecký spisovatel a organizátor, spoluzakladatel Československé myslivosti. Dlouholeté působení tohoto moudrého a vzdělaného muže ovlivnilo myšlení místních patriotů a jejich nahlížení na myslivost, lesní hospodářství a přírodu. Především myslivci začali od šedesátých let minulého století obnovovat studánky, lovecké chaty, vysazovat stromy, vyvěšovat ptačí budky a koncem sedmdesátých let byla tato činnost náplní kroužku Mladých ochránců přírody a myslivosti. Inspirování mapou přírodních a kulturních zajímavostí školního lesního podniku Křtiny, který sousedí s pozořickými lesy, rozhodli se postavit k stému výročí narození Josefa Žalmana pomníček v prostoru U "Staré školky", obnovit Žalmanovu studánku a vydat Jubilejní Žalmanův myslivecký kalendář 1984, s uvedením jeho myšlenek a s fotografiemi současného dění v okolní přírodě. Kalendář byl vydán k slavnosti odhalení pomníčku a studánky 21.7.1984.

V dalších letech, po vzniku Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), přebírají tuto činnost členové a příznivci základních organizací ČSOP Pozořice a Rousínov. V roce 1990 bylo zřízeno v údolí Hostěnického potoka, na chatě Jelenici, Ekostředisko mládeže, které je zaměřeno na výchovu k ochraně přírody a praktickou ochranu přírody. Od roku 2001 buduje naučné stezky a vydává k nim mapy. V roce 2004 byla zřízena nová turistická značka z Pozořic do údolí Hostěnického potoka k chatě Jelenici. Pro lesní část této turistické trasy přijalo obecní zastupitelstvo Pozořic název Žalmanova cesta a v místě jeho pomníčku bylo navrženo vybudovat LESNÍ SLAVÍN, který se nachází na křižovatce lesní silničky-Račická s cestou, která vede od chaty Jelenice do Viničných Šumic. Navrhovaný prostor (50m x 60m) je ohraničen 15ti mohutnými douglaskami, které mají obvod až 310cm. V areálu Slavína je již umístěn pomníček Josefa Žalmana z roku 1984 a naučná tabule z roku 2004, kdy sem byly rovněž dovezeny kameny pro postavení mohyly všem těm, kteří pracovali v lese. Jednotlivé větší kameny budou rozmístěny do prostoru a budou patřit známým osobnostem, které milovali zdejší lesy a o jejich ochranu se zasloužili. Zatím to jsou: spisovatelé Dr. Jaromír Tomeček, František Neužil a F.V. Kříž, nestor ochranářů Dr. František Mojžíš, předčasně zemřelý ochranář Jaroslav Střelec, parašutista Žukov. Celkové řešení tohoto prostoru zpracuje Doc. Ing. arch. Jiří Mojžíš. Doufáme, že Lesní Slavín obohatí o další poznání návštěvníky námi budovaných vycházkových cest.Stránka k tisku:

poz_lesy.doc 25 kB, 1 s.  •  poz_lesy.rtf 7 kB, 1 s.

Související stránky:

Den otevřených dveří na Jelenici 30. 7. - 5. 8. 2007


Z činnosti našich ZO:

Den otevřených dveří na Jelenici 30. 7. - 5. 8. 2007

Pálení zimy a vítání jara u Jelenice 18. 3. 2007

Pobyt na ekostředisku Jelenice 1.8 - 7.8. 2005