Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Strom roku - anketa

Od roku 2006 pořádá anketu Ekologický institut Veronica.

Aktuální informace o soutěží Brněnský strom roku

Historie: Brněnský strom roku 2005

 •   BRNĚNSKÝ STROM ROKU 2005 JE ZNÁM !
 •   STROMY, STROMOŘADÍ A ALEJE NOMINOVANÉ V R. 2005


Milí přátelé stromů,

    V letošním roce Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení v Brně opět naváže na úspěšné pořádání anket Strom roku 2000, 2001 a 2002. Myšlenka pořádání anket vznikla proto, aby občané v Brně měli možnost projevit svou lásku a obdiv ke stromům a současně přispěli svým hlasem k propagaci významu zeleně pro zdravý život obyvatel Brna a ukázali tak odpovědným činitelům města, že jim není lhostejný vzhled jejich okolí.

Strom je pro člověka živým partnerem - odměňte jej a navrhněte ten, který je právě pro Vás tím brněnským Stromem roku 2005.

    Podstatou a cílem ankety je podpora občanského sebevědomí a účasti na věcech veřejných. Anketě věnují pozornost i brněnští zastupitelé, kteří rozhodují o tom, kolik peněz z rozpočtu město Brno na péči o zeleň věnuje a také zainteresovaní úředníci rozhodující o bytí a nebytí stromů ve městě.Těšíme se na Vaše návrhy, které budeme průběžně shromažďovat od srpna do 10.října.

Způsoby podávání návrhů na ocenění stromů :

     písemně - ČSOP Regionální sdružení v Brně, Panská 9, 602 00 Brno
     emailem - rscsop.brno@ecn.cz
     osobně - v Ekologické poradně Veronica v Brně, Panská 9.

Návrh by měl obsahovat popis obsahující alespoň druh, přibližné stáří a výšku stromu, obvod ve 130 cm nad zemí, lokalitu, kde strom roste, event. fotografii, kresbu, příběh, který se ke stromu váže, Váš osobní vztah k němu. Dále jméno a příjmení navrhovatele, adresu nebo jiný kontakt (telefon, e-mail) sloužící výhradně pro účely vzájemné komunikace.

Do hodnocení bude zařazen strom, který roste na území města Brna na veřejném i soukromém prostranství. Nejkrásnější strom Brna roku 2005 vybere z došlých návrhů Rada ČSOP RS v Brně.

Vyhlášení brněnského Stromu roku 2005 proběhne v rámci oslav Dne stromů 20.října 2005 od 15 h u oceněného stromu. Více informací zde.

Součástí slavnostního vyhlášení bude výstava Strom roku 2000-2003 a výstava fotografií navržených stromů v roce 2005, soutěže pro děti a hravé dospělé o věcné ceny.

Český svaz ochránců přírody poté navrhne optimální způsob péče a ochrany oceněného stromu a v případě, že strom bude splňovat kritéria pro vyhlášení za Památný strom, bude ČSOP iniciovat toto vyhlášení.

O průběhu akce bude veřejnost informována na našich stránkách www.csopbrno.cz

Tisková zpráva ke stažení ve formátu rtf (8,55 kB, 1 s.) a pdf (77,1 kB, 1 s.).


Výsledky ankety brněnský Strom roku (2005)
  Průběh a výsledky ročníku 2005.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2005)
  Brněnský Strom roku 2005 byl vybírán ze 13 kandidátů.
Vyhlášení ankety brněnský Strom roku (2005)
  Zapojte se do ankety brněnský Strom roku 2005.
Popis trasy procházky po význačných brněnských stromech, stromořadích a alejích
  Od bystrcké lípy, přes Strom roku 2001, po lipovou alej na Vodově ulici.
Vyhlášení a výsledky ankety brněnský Strom roku (2002)
  Průběh a výsledky ročníku 2002.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2001)
  V roce 2001 nominováno pět význačných stromů, jedno stromořadí a tři aleje.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2001)
  Průběh a výsledky ročníku 2001.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2000)
  Průběh a výsledky ročníku 2000.