Mezi mnoha obětavými, pracovitými a nadšenými ochranáři – profesionály i amatéry – nejvýše vynikají takoví, kteří dokáží za ochranu přírody bojovat celoživotně, s nejvyšší kompetencí, statečně, urputně a bez ohledu na osobní újmy i projevy nevraživosti z opačné strany, tj. především ze strany lesníků, vodařů, betonářů a podobných lobby. Přesně takovým neohroženým bojovníkem je Dr. Mojmír Vlašín. Jeho bohatá profesní dráha zahrnuje vzlety i pády, přičemž o vzlety se přičinil vlastním, mnohdy až neuvěřitelným pracovním nasazením (od hnízdních podložek pro čápy bílé, přes mapování plazů a obojživelníků, propagaci permakultury, ochranu netopýřích zimovišť, environmentální poradenství širokého záběru až např. po současné úsilí o podporu populací užovky stromové na několika moravských lokalitách). Díky své odborné způsobilosti a širokým zkušenostem se na čas stal i náměstkem ředitele Českého ústavu ochrany přírody pověřeným řízením brněnského Výzkumného a monitorovacího pracoviště. Pády, jako například jeho vyhazov z této funkce, nebyly způsobeny odborným pochybením či organizačním selháním, nýbrž zavrženíhodnými politickými tlaky. K nevraživým postojům některých politiků nepochybně přispěly i Vlašínovy vyhraněné, pevné a odborně fundované kritické názory např. na budování a provoz Vodního díla Nové mlýny, brněnského automotodromu, kácení v prvních zónách NP Šumava (kde např. při druhé blokádě v roce 2011 působil jako její mluvčí), anebo jeho letité a doposud bohužel marné usilování o co nejvyšší stupeň ochrany pro přírodně nesmírně bohatou oblast Soutoku.

Mojmír Vlašín je rovněž mnohaletým aktivním členem řady odborných ochranářských organizací jako Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Natural Areas Assotiation, je předsedou Českého ramsarského výboru apod. Také své mnohaleté působení v komunální politice dokázal využít ve prospěch ochrany přírody. Zřejmě největším jeho úspěchem je certifikace FSC Lesů města Brna, kde jako městský zastupitel řadu let působil ve funkci předsedy správní rady. Ke své terénní práci si před lety Mojmír Vlašín přidal i externí výuku ochrany biodiverzity a základů ekologie pro studenty FSS MU. Velmi bohatá je i jeho publikační a popularizační činnost v podobě stovek přednášek, besed, autorství či spoluautorství určovacích klíčů obojživelníků a savců, Atlasu rozšíření plazů v ČR, námětů k ochraně netopýrů i obojživelníků, publikací ozřejmujících praktické uplatňování permakulturních principů a budování přírodních zahrad, ale i populárního Desatera domácí ekologie v mnoha doplňovaných vydáních. Pravděpodobně nejširší environmentálně osvětový vliv mělo a stále má Vlašínovo působení v pořadu České televize Nedej se! Způsoby jeho přesvědčivé argumentace ve prospěch ochrany přírody by mohly a měl sloužit mj. jako skvělý výukový materiál pro budoucí přírodovědce, ale i novináře a politology. Při všech svých aktivitách si stále zachovává svůj výrazný smysl pro humor, což je zřejmé především z jeho divadelních her, které píše a inscenuje jako principál VERDIs – Veroničího divadelního souboru. Víc už snad ani není třeba dodávat. Snad jen to, že pan docent Jan Šmarda a Antonín Buček by měl z udělení této ceny za rok 2021 určitě radost.