Vznik

Regionální sdružení v Brně (také RS ČSOP v Brně) vzniklo v roce 1991 na základě Smlouvy o sdružení základních organizací Českého svazu ochránců přírody. Je pobočným spolkem Českého svazu ochránců přírody s právní subjektivitou. Sídlí v Brně na Panské 9 v Domě ochránců přírody, který má v majetku.

Kontakt

Adresa: Panská 9, 602 00 Brno, IČ: 00206806, email: rscsop.brno@veronica.cz

Členské organizace RS ZO ČSOP

54/01RosničkaZeleného 50, 616 00 Brno
54/15NarcisMyslivecká 14, 620 00 Brno
54/17GeobiosTř. Kpt. Jaroše 33, 602 00 Brno
54/44VeronicaPanská 9, 602 00 Brno
54/45Pozemkový spolek HádyPanská 9, 602 00 Brno
55/17Česká svaz ochránců přírody MoravaPanská 9, 602 00 Brno
64/03RousínovRudé armády 74, 683 01, Rousínov

Organizační struktura RS ČSOP v Brně

Nejvyšším orgánem RS ČSOP v Brně je sněm základních organizací (Sněm), který se koná zpravidla 1× ročně. Výkonným orgánem RS ČSOP v Brně je Rada volená sněmem. Rada koordinuje činnost a hospodaření RS ČSOP v Brně mezi sněmy. V čele Rady je předseda, který je volen Sněmem a je statutárním zástupcem organizace. Kompetence jednotlivých orgánů a činovníků určuje organizační řád, schválený Sněmem.

Předseda RS ČSOP v Brně

Ing. Oldřich Bednář, e-mail:  rscsop.brno@veronica.cz

Členové Rady RS ČSOP v Brně

Ing. Jana Drápalová

RNDr. Yvonna Gaillyová, e-mail: yvonna.gailly@veronica.cz

Ing. Ivan Mojžíš

Jiří Vašíček

Výroční zprávy o naší činnosti

Rok 2017

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2002

Rok 2001

Rok 2000